Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός αυτόματου συστήματος μέτρηση της διόγκωσης (Ballooning Degeneration) των ηπατικών κυττάρων με χρήση των βιοψιών των ασθενών. Το εργαλείο θα παρέχει αντικειμενική μέτρηση της διόγκωσης των ηπατικών κυττάρων, απόλυτα ποσοτικοποιημένη, με σκοπό την υποστήριξη της απόφασης του παθανατόμου για την τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς. Σκοπός επίσης είναι η ολοκλήρωση/διαλειτουργηκότητα του εργαλείου αυτού με ακόμα δύο εργαλεία επεξεργασίας εικόνων βιοψιών και ποσοτικοποίησης ευρημάτων για τη μέτρηση του κολλαγόνου και του λίπους στο ήπαρ. Με την επίτευξη του στόχου το σύνολο των ιατρικών ευρημάτων σε βιοψίες ήπατος θα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ένα ολοκληρωμένο εργαλείο λογισμικού.

Για την αξιολόγηση των ευρημάτων στο ήπαρ εφαρμόζονται μη επεμβατικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, ωστόσο η αξιοπιστία και η ακρίβεια των μεθόδων αυτών είναι περιορισμένη. Στον αντίποδα, η ανάλυση των εικόνων των βιοψιών αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο η πιο αξιόπιστη επιλογή. Ο παθανατόμος εκτιμά με παρατήρηση στο μικροσκόπιο το ποσοστό των ευρημάτων με σκοπό να αξιολογήσει την κατάσταση του ασθενούς. Από την παρατήρηση αποφαίνεται σε μία κλίμακα μερικών σταδίων (π.χ. 3-βάθμιες κλίμακες) για το στάδιο της εξέλιξης της νόσου. Στην κλινική πράξη η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και επίπονη, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνους της λανθασμένης υποκειμενικής κρίσης του ειδικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο