Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη του έργου συνοψίζονται στα εξής:

  • Ολοκληρωμένη εικόνα της ιατρικής κατάστασης του ήπατος όσον αφορά και τα 3 ευρήματα, τα οποία μελετούν οι παθανατόμοι. Δομές κολλαγόνου (ίνωση), έκταση κυττάρων λίπους, διόγκωση ηπατικών κυττάρων.
  • Βελτίωση της διαγνωστικής διαδικασίας με ποσοτικοποιημένες τιμές των ευρημάτων, σε αντιπαράθεση με τις κλίμακες που χρησιμοποιούνται έως και σήμερα στην κλινική πράξη. Εξαγωγή επιπρόσθετων χαρακτηριστικών για την διάγνωση της διόγκωσης των ηπατικών κυττάρων, όπως για παράδειγμα το μέσω μέγεθος της διόγκωσης.
  • Άρση της υποκειμενικότητας του παρατηρητή για την σοβαρότητα της κατάστασης, μέσω της παρατήρησης στο μικροσκόπιο.
  • Βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των ειδικών παθανατόμων, με την ταχεία μέτρηση των ευρημάτων, σε αντίθεση με την χρονοβόρα παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Το εργαλείο λογισμικού θα του παρέχει υποστήριξη με αντικειμενικά μέτρα, χωρίς κόπο. Ταχύτητα της ίδιας της διαγνωστικής διαδικασίας.
  • Καλύτερη αξιολόγηση για επιβεβλημένη η μη μεταμόσχευση ήπατος στους ασθενής με υψηλό επίπεδο σοβαρότητας του χρόνου προβλήματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο