qbase logo

Q base R&D

Η Q base R&D είναι μια εταιρία έντασης γνώσης, η οποία ιδρύθηκε το 2009 με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ειδικευμένης έρευνας στους τομείς της ανάπτυξης ευφυών υπολογιστικών εφαρμογών, της ανάλυσης ψηφιακού σήματος, εικόνας και βίντεο.

uoi logo

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΛΚΕ, προσφέρει πολυθεματικά γνωστικά αντικείμενα, που καλύπτουν το σύνολο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής καθώς επίσης και το μεγαλύτερο μέρος του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο